Przysłona (liczba F) oraz tryb A

Przysłona to część, która reguluje ilość światła dostarczanego przez obiektyw. Jak widać na poniższych zdjęciach znajduje się ona wewnątrz obiektywu i reguluje ilość wpadającego światła poprzez zmianę wielkości otworu.

F1,8 F16

Ilość światła wpadającego do aparatu regulowana przez wielkość przysłony jest wyrażana liczbą F. Liczby F mają stałe wartości standardowe, w tym F2, F2,8, F4, F5,6 i F8. Im większa liczba F, tym mniejsze otwarcie przysłony, a co za tym idzie przez obiektyw wpada mniej światła. Analogicznie, im mniejsza liczba F, tym większe otwarcie przysłony, a co za tym idzie przez obiektyw wpada więcej światła. Jeśli wielkość przysłony zostanie zmieniona z F8 na F5,6, ilość światła ulegnie podwojeniu. Z tego względu nawet jeśli czas otwarcia migawki zostanie podwojony, do aparatu wpadnie ta sama ilość światła, o ile pozostałe warunki nie ulegną zmianie.

Przysłona wpływa także na zakres obszaru ostrego oraz poziom rozmycia na zdjęciu.
Poniżej znajduje się porównanie poziomu rozmycia w zależności od przysłony. Widać, że zmniejszeniu liczby F towarzyszy wzrost rozmycia tła i pierwszego planu.

Ogólnie rzecz biorąc, im mniejsza liczba F, tym więcej światła wpada do aparatu i bardziej widoczny jest efekt rozmycia. Każdy obiektyw ma minimalną liczbę F, którą nazywa się „maksymalną przysłoną”. Aby sprawdzić maksymalną przysłonę obiektywu, należy sprawdzić jego dane techniczne lub odszukać wartość nadrukowaną na obiektywie (patrz zdjęcie poniżej).
Obiektywy o niskiej liczbie F nazywane są „szybkimi”.

Tryb A (tryb priorytetu przysłony)

Tryb A (priorytetu przysłony) umożliwia dowolne ustawienie liczby F. Na podstawie tej wartości aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i czułość ISO, aby wykonać zdjęcie o poprawnej ekspozycji.
Ten tryb sprawdza się, gdy chcemy rozmyć pierwszy plan i tło lub odwzorować wyraźnie cały krajobraz, ustawiając szeroki zakres ostrości od pierwszego planu do tła.

Zdjęcie wykonane z przysłoną F1,4 w celu rozmycia tłaZdjęcie wykonane z przysłoną F11 w celu uzyskania w pełni ostrego ujęcia wraz z tłem

Im większa liczba F, tym mniejszy rozmiar otworu, przez który do aparatu wpada światło. W następstwie czas otwarcia migawki wydłuża się, co może powodować rozmycie obrazu z uwagi na drgania aparatu. W takiej sytuacji należy wykonać zdjęcie jeszcze raz z zastosowaniem mniejszej liczby F.