Czas otwarcia migawki i tryb S

Czas otwarcia migawki to ilość czasu, przez jaką jest otwarta migawka umieszczona przed przetwornikiem obrazu. Gdy migawka jest otwarta, na przetwornik obrazu oddziałuje światło, dzięki czemu powstaje obraz.

[1] Migawka jest otwarta.[2] Migawka jest zamknięta.

Na powyższych zdjęciach widać element migawki aparatu z mocowaniem typu E. Migawka jest otwarta na zdjęciu [1], a przetwornik obrazu jest wystawiony na działanie światła. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym więcej światła pada na przetwornik. Jeśli czas otwarcia migawki zostanie zmieniony z 1/60 na 1/30 sekundy, ilość światła zostanie podwojona.
Wraz z przysłoną, która dostosowuje ilość światła wpadającego do obiektywu, czas otwarcia migawki jest jednym z czynników determinujących ekspozycję.
W automatycznych trybach fotografowania P i A aparat automatycznie ustala czas otwarcia migawki. W trybie S użytkownik może samodzielnie dostosować to ustawienie.

Efekt czasu otwarcia migawki na zdjęciu

Zmiana czasu otwarcia migawki zapewnia szerszy wachlarz ekspresji. Na poniższych zdjęciach widać różnice wynikające z różnych ustawień czasu otwarcia migawki.

[1] 1/1250 s[2] 1/20 s[3] 1/4 s

Te zdjęcia wodospadów wykonano z różnymi ustawieniami czasu otwarcia migawki.
Zdjęcie [1] wykonano z ustawieniem 1/1250 s, które jest najkrótszym czasem otwarcia migawki. Z uwagi na krótki czas otwarcia na wykonanym zdjęciu ruch wody wygląda na zatrzymany.
Zdjęcie [2] wykonano z ustawieniem 1/20 s. Z racji tego, że w czasie otwarcia migawki woda płynęła, zdjęcie wygląda bardziej dynamicznie.
Zdjęcie [3] wykonano z ustawieniem 1/4 s, które jest najdłuższym czasem otwarcia migawki. Długi czas otwarcia migawki umożliwił łagodne odwzorowanie przepływu wody.
Zmieniając czas otwarcia migawki, można zatem cieszyć się różnymi odwzorowaniami poruszającego się obiektu. W trybach S i M można dowolnie dostosować czas otwarcia migawki, jednak zakres dostępnych ustawień zależy od modelu aparatu.

Jeśli chcesz sfotografować obiekt, niejako „zamrażając” jego ruch, np. podczas imprezy sportowej, zalecamy użycie najkrótszego czasu otwarcia migawki. W ten sposób unikniesz efektu rozmycia obrazu powodowanego przez ruch.

Czas otwarcia migawki: 1/4000 s

Dzięki zastosowaniu ustawienia 1/4000 s na powyższym zdjęciu uchwycono moment, w którym obiekt próbował przyjąć piłkę. Analogicznie, jeśli chcesz sfotografować płynącą wodę, zalecamy użycie długiego czasu otwarcia migawki.

Czas otwarcia migawki: 5 s

Dzięki ustawieniu czasu otwarcia na 5 s na zdjęciu udało się uwiecznić smugi świetlne sztucznych ogni. Należy pamiętać, że im dłuższy czas otwarcia migawki, tym łatwiej o rozmycie zdjęcia. Podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia, np. w otoczeniu sztucznych ogni lub nocą, gdy czas otwarcia migawki automatycznie się wydłuża, konieczne jest użycie statywu, który stabilizuje aparat.
Jeśli użycie statywu jest niemożliwe, krótszy czas otwarcia migawki można uzyskać poprzez zwiększenie czułości ISO. Należy jednak pamiętać, że wysoka czułość ISO może wywoływać szum na obrazie. Podczas ręcznego fotografowania nocą warto skorzystać z trybu „Zmierzch z ręki”, który jest dostępny w menu Wybór sceny.

Czas otwarcia migawki: 0,5 s

Powyższe zdjęcie wykonano z długim czasem otwarcia migawki, a drgania aparatu spowodowały rozmycie obrazu. Podczas fotografowania poruszającego się obiektu, poza drganiami aparatu należy także mieć na uwadze rozmycie powodowane samym ruchem obiektu. Jeśli obiekt lub aparat się porusza, obraz staje się rozmyty, a zdjęcie będzie nieostre.

Tryb S (tryb priorytetu migawki)

Tryb S (priorytetu migawki) umożliwia dowolne ustawienie czasu otwarcia migawki. Na podstawie tej wartości aparat automatycznie dostosowuje przysłonę (liczbę F) i czułość ISO, aby wykonać zdjęcie o poprawnej ekspozycji.
Tryb ten sprawdza się, gdy chcemy „zamrozić” poruszający się obiekt lub uchwycić płynącą wodę lub smugi światła.