Faktorer för oskärpa

Möjligheten att återge oskärpa som man vill ha det är en av funktionerna som bara finns i digitalkameror med utbytbara objektiv med en stor sensor. Om du gör bakgrunden och förgrunden oskarp ser motivet mer imponerande ut.

Om du vill kontrollera mängden oskärpa ska du tänka på fyra viktiga faktorer: "bländare (f-tal)", "brännvidd", "fokuseringsavstånd" och "avstånd till bakgrunden". Du kan skapa oskärpa som du vill genom att kombinera de fyra faktorerna.

  1. F-tal: Sänk det för att skapa mer oskärpa.
  2. Brännvidd: Öka den för att skapa mer oskärpa.
  3. Fokuseringsavstånd: Minska det för att skapa mer oskärpa.
  4. Avstånd till bakgrunden: Gör det längre för att skapa mer oskärpa.

1. Bländare (f-tal)

Bländarens status representeras av ett tal som kallas f-tal. Ju lägre f-tal, desto mer oskärpa. Ju högre f-tal, desto mindre oskärpa.

F-tal: 2,8F-tal: 16

De här fotona togs från samma ställe, men inställningen för f-tal har ändrats. Med f2,8 är brännpunkten på den röda glaspärlan, och för- och bakgrunden är oskarp. Med f16 ligger inte brännpunkten bara på den röda pärlan, utan alla pärlor framför och bakom återges tydligt utan oskärpa.

2. Brännvidd

Mängden oskärpa påverkas också av brännvidd. Oskärpan ökar när brännvidden är längre, och den minskar när brännvidden är kortare. Om du använder ett zoomobjektiv kan du öka mängden oskärpa genom att fota på telesidan.

Brännvidd: 35 mmBrännvidd: 250 mm

Fotona ovan togs med samma zoomobjektiv, med 35 mm (vidvinkelsidan) respektive 250 mm (telesidan). Fotografen flyttade på kameran så att blommorna i förgrunden får samma storlek på de båda fotona. Om det finns rörelseutrymme, som i det här exemplet, kan du skapa kraftig oskärpa för bakgrunden genom att flytta dig något bort från motivet och fota från telesidan.

3. Fokuseringsavstånd (avståndet mellan kameran och motivet)

Förutom kamerainställningar som "bländare" och "brännvidd" påverkar också avståndet mellan kameran och motivet mängden oskärpa. Bakgrundsoskärpan ökar när du för kameran närmare motivet. Men det finns en gräns för hur nära motivet du kan komma. När fotona nedan togs ändrades enbart fokuseringsavståndet. Medan foto [1] togs 150 cm från motivet, togs foto [2] på 50 cm avstånd. Större delen av bilden, förutom området i fokus, är oskarpt.

[1] Taget 150 cm från motivet[2] Taget 50 cm från motivet

4. Avstånd mellan motiv och bakgrund

Avståndet mellan kameran och motivet påverkar graden av oskärpa. Det gör även avståndet mellan motivet och bakgrunden. Ju längre bort bakgrunden är från motivet, desto större blir graden av oskärpa. I fotona nedan har objektivet på höger sida flyttats bakåt till olika positioner för en jämförelse av mängden oskärpa.

Båda objektiven är placerade på samma avstånd från kameran. Objektivet på höger sida har flyttats ca 15 cm bakåt. Objektivet på höger sida har flyttats ca 30 cm bakåt.

Skärpan är fixerad på objektivet till vänster. Du kan se att bakgrundens oskärpa ökar när den kommer längre bort från brännpunkten (där motivet är). I situationer där du kan flytta på objekt i bakgrunden, som när du fotar små föremål på ett bord, kan du justera mängden oskärpa som du önskar genom att flytta på huvudobjektet och bakgrundsobjekten.

På så sätt är det fyra faktorer som avgör graden av oskärpa. Allihop är dock inte nödvändiga för att skapa oskärpa. Justera varje faktor för att skapa effektiv oskärpa beroende på fotograferingsförhållande.