Minsta fokuseringsavstånd

Varje objektiv har ett minsta fokuseringsavstånd från motivet för att det ska gå att ta en bild. Det avståndet kallas för minsta fokuseringsavstånd. Om du kommer närmare motivet än det avståndet går det inte att fokusera på motivet ordentligt.

Minsta fokuseringsavstånd varierar beroende på objektiv. I zoomobjektiv kan det också vara olika beroende på brännvidd. Om du vill kontrollera ett objektivs minsta fokuseringsavstånd kan du läsa specifikationerna för objektivet eller titta på det avstånd som finns tryckt på objektivet enligt bilden nedan.

På framsidan av objektivet står avståndet i meter (m) och fot (ft). Minsta fokuseringsavstånd för objektivet SELP1650 ovan är från 0,25 m (25 cm) till 0,30 m (30 cm), beroende på brännvidd. Om du kommer närmare motivet än det avståndet går det inte att fokusera på motivet ordentligt, och det går inte att trycka på slutarknappen.

I situationer där du vill komma så nära motivet som möjligt, som när du tar närbilder av blommor, ska du gå ända fram till motivet och sedan successivt gå längre bort för att hitta ett lämpligt avstånd för skärpan.