Exponering och exponeringskompensation

Exponering är den mängd ljus som släpps in i kameran när du tar en bild. Mängden ljus bestäms av bländare och slutartid. Fotots ljusstyrka bestäms av en kombination av dem och ISO-känsligheten.

I de automatiska fotolägena och lägena P/A/S är funktionen för automatisk exponering (AE) aktiverad, så att kameran bedömer optimal exponering och ställer in bländaren, slutartiden och ISO-känsligheten därefter. När du använder AE-funktionen kan du fota med lämplig ljusstyrka som har bestämts automatiskt av kameran.

Men beroende på situation kan ljusstyrkan som kameran bedömer som lämplig skilja sig från dina förväntningar. I fotot som har tagits med AE-funktionen nedan är exponeringen baserad på medelljusstyrkan från det ljusa molnet och den mörka byggnaden. Men om du vill framhäva molnet som tornar upp sig är den mörkare bilden bättre. Om du däremot vill att byggnaden ska återges tydligare är den ljusare bilden bättre.

Exponeringskompensation +0,7 Exponeringskompensation 0 Exponeringskompensation -0,7

I sådana fall är det lämpligt att använda exponeringskompensation.
Exponeringskompensation är en justering av exponeringen som bedöms lämplig av kameran för att ljusstyrkan ska motsvara dina önskemål. Som i exemplet ovan varierar det vilken ljusstyrka som är lämplig beroende på motivet och personliga preferenser. Om du vill göra bilden ljusare justerar du den på plussidan, och om du vill göra den mörkare justerar du på minussidan.
Med en digitalkamera kan du kolla resultatet på plats. Använd exponeringskompensation flera gånger tills du är nöjd.