Bländare (f-tal) och A-läge

Bländaren är den del som justerar mängden ljus som kommer från objektivet. Precis som på bilden nedan sitter den inuti objektivet och justerar mängden inkommande ljus genom att ändra hålets storlek.

F1,8 F16

Mängden ljus som kommer in i kameran som påverkas av bländarens storlek anges i f-tal. F-tal har fasta standardvärden, som f2, f2,8, f4, f5,6 och f8. Om f-numret ökar stängs bländaren så att mindre ljus passerar genom objektivet. Om f-numret minskar öppnas bländaren så att mer ljus passerar genom objektivet. Om bländaren exempelvis har ändrats från f8 till f5,6 fördubblas mängden ljus. Även om slutartiden fördubblas kan bländaren låta samma mängd ljus komma in i kameran, så länge andra omständigheter är desamma.

Bländaren påverkar också skarpa områden, eller mängden oskärpa på bilden.
Här följer en jämförelse av mängden oskärpa i förhållande till bländaren. Du ser att för- och bakgrunden får mer oskärpa när f-talet minskar.

Ju mindre f-talet är, desto mer ljus kommer i allmänhet in i kameran, vilket gör att du kan leka med fler oskärpeeffekter. Varje objektiv har ett minsta f-tal, och det kallas objektivets "maximala bländare". Om du vill kontrollera ett objektivs maximala bländare kan du läsa specifikationerna för objektivet eller titta på det värde som finns tryckt på objektivet enligt bilden nedan.
Ett objektiv med ett lågt f-tal kallas vanligen ett "snabbt objektiv".

A-läge (bländarprioritetsläge)

I A-läget (bländarprioritetsläge) kan du ställa in f-talet som du vill. I det läget ställer kameran automatiskt in slutartiden och ISO-känslighet för att ta ett välexponerat foto.
Det här läget passar bra när du vill att för- och bakgrunden ska vara oskarp och att skärpan endast ska ligga på huvudobjektivet, eller när du vill återge hela landskapet tydligt genom att fokusera på det breda omfånget från förgrund till bakgrund.

Fota med f1,4 för att skapa bakgrundsoskärpaFota med f11 för att fota hela bilden tydligt, inklusive bakgrunden

I takt med att f-talet ökar blir hålet som släpper in ljus i kameran mindre. Slutartiden blir längre, vilket kan orsaka att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar. Om det händer kan du försöka fota med ett lägre f-tal igen.