Vitbalans

Funktionen vitbalans gör att vita saker ser vita ut på ett foto genom att kompensera inverkan av ljusets färg i omgivningen.
Olika ljus har olika färger och egenskaper. Ljuset från glödlampor har till exempel en gulaktig färg, och när det är mulet har solljuset en blåaktig ton. Det mänskliga ögat kan kompensera för en sådan inverkan automatiskt, baserat på föreställningen om att "vita saker ska se vita ut". En kamera däremot återger färgen som den är i ett foto. Beroende på omgivningsljuset kan därför vitt se gulaktigt eller blåaktigt ut på ett foto jämfört med hur vi ser bilden i verkligheten med det mänskliga ögat.

I foto [1] ser det vita porslinet gulaktigt ut på grund av glödlampsljus. Foto [2] har däremot en blåaktig ton på grund av solljuset.
Originalsyftet med vitbalans är att justera standarden för "vithet" i kameran för att korrigera "färgsättningar" som orsakas av ljusets färg. Förutom att funktionen för vitbalans återger vitheten används också vitbalansfunktionen i digitalkameror mer och mer som färgfilter för att även justera färgnyanser.

[1] [2]

Automatisk vitbalans (AWB)

Kameran har en funktion för automatisk vitbalans (AWB) som justerar vitbalansen automatiskt utifrån de motiv som identifieras. Eftersom kamerans vitbalansfunktion är inställd på AWB som standard justeras automatiskt fotonas färger så att de ska se naturliga ut i olika scener. För snapshots, eller i förhållanden med varierad belysning där du inte vet vilken vitbalansinställning som passar, är det bra att börja med AWB.

Ändra vitbalansinställningen

Utöver AWB finns det flera vitbalansinställningar som passar för respektive scen. De är förinställda i kameran. Om du inte får den färg du förväntar dig med AWB, eller om du vill justera färgnyanserna enligt egna önskemål, kan du välja en önskad vitbalansinställning på egen hand.

Som du ser på bilden ovan finns det 10 förinställda vitbalansinställningar i kameran, inklusive AWB. Följande foton visar skillnaden i färg vid olika vitbalansinställningar.

AWB Dagsljus Skugga Molnigt

Katten fotades en mulen dag. Med [AWB] och [Molnigt] återges färgerna naturligt, nära de verkliga färgerna. Vid en jämförelse ser fotot som togs med [Dagsljus] mer blåaktigt ut, och det som togs med [Skugga] ser mer gulaktigt ut.

[AWB] [Lysrör: Varmvitt (-1)] [Lysrör: Kallvitt (0)]

[Lysrör: Dagsljusvitt (+1)] [Lysrör: Dagsljus (+2)]

Nu ska vi jämföra nattbilderna ovan. Här återges de verkliga färgerna ganska bra med [AWB], men hela bilden har en svag grön ton. Med [Lysrör] försvinner den gröna nyansen. Bland inställningarna [Lysrör] ser du att färgerna blir varmare när inställningen ändras från - till +. Välj inställning utifrån dina preferenser eller bilden du vill uttrycka.

Finjustering

Du kan finjustera varje vitbalansinställning (*). Om du finjusterar vitbalansinställningarna kan du anpassa fotot efter din egen smak.

(*) De vitbalansinställningar som kan finjusteras samt inställningsskärmen varierar beroende på modell.

Fotot till höger togs med en extra blå nyans i inställningen [AWB].
Med funktionen för finjustering kunde en färg återges som inte kan återges med de förinställda vitbalansinställningarna.

Vitbalans: [AWB]Efter finjustering

Använda vitbalans för det fotografiska uttrycket

Vitbalans är egentligen en funktion för att justera "vitheten", men en sådan justering fyller inte alltid sin funktion. Om du vill att bilden ska bli varmare eller kallare beror på vilket tema du vill uttrycka, eller på dina personliga önskemål. Vitbalans går att använda för att skapa ett sådant uttryck. Få olika färgåtergivning genom att prova olika färger med hjälp av vitbalans.