Slutartid och S-läge

Slutartid är den tid som slutaren framför bildsensorn är öppen. Medan slutaren är öppen är bildsensorn exponerad för ljus, som bilden skapas genom.

[1] Slutaren är öppen.[2] Slutaren är stängd.

Bilderna ovan visar slutardelen på en kamera med E-fattning. Slutaren är öppen på bild [1], och bildsensorn är exponerad för ljus. Ju längre slutartid, desto mer ljus når bildsensorn. Om slutartiden exempelvis ändras från 1/60 sek. till 1/30 sek. fördubblas mängden ljus.
Tillsammans med bländaren som justerar mängden ljus som kommer från objektivet är slutartiden en av de viktigaste faktorerna för att bestämma exponering.
I de automatiska fotolägena, P-läget och A-läget, bestämmer kameran slutartiden automatiskt. I S-läget kan du ställa in slutartiden som du vill.

Slutartidens effekter för ett foto

Du kan styra det fotografiska uttrycket genom att ändra slutartiden. Följande foton visar hur olika resultatet blir beroende på slutartiden.

[1] 1/1250 sek.[2] 1/20 sek.[3] 1/4 sek.

De här fotona av vattenfallet togs medan slutartiden ändrades.
Foto [1] togs med slutartiden 1/1250 sek., den kortaste slutartiden bland de tre bilderna. Eftersom tiden då slutaren var öppen var kort fotades ett ögonblick där vattnets rörelser ser stoppade ut.
Foto [2] togs med slutartiden 1/20 sek. Eftersom vattnet porlade medan slutaren var öppen ser fotot mer dynamiskt ut.
Foto [3] togs med slutartiden 1/4 sek., den längsta slutartiden. Eftersom slutaren var öppen länge blev vattnets porlande silkeslent.
På så sätt kan du få olika återgivning av ett motiv i rörelse genom att ändra slutartiden. Du kan ställa in slutartiden som du vill i S-läget och M-läget, men utbudet av hastigheter varierar beroende på modell.

Om du vill ta en bild genom att frysa motivets rörelse, som när du fotar sportaktiviteter, är det bra att använda den kortaste tillgängliga slutartiden. Då kan du förhindra oskärpa som orsakas av att motivet rör sig snabbt.

Slutartid: 1/4000 sek.

Eftersom fotot ovan togs med slutartiden 1/4000 sek. fångades ögonblicket då objektet försökte ta bollen. Om du däremot vill fota flödande vatten eller ljusstrimmor bör du använda en längre slutartid.

Slutartid: 5 sek.

Fotot ovan togs med slutartiden 5 sek., vilket gjorde att fyrverkeriets ljusstrimmor kom med. Men ju längre slutartiden är, desto lättare blir bilden oskarp. Det är viktigt att du använder ett stativ för att hålla kameran stabil när du fotar i svagt ljus, som fyrverkerier eller nattvyer, där slutartiden tenderar att förlängas automatiskt.
Om du inte kan använda ett stativ för en viss scen kan du använda en högre slutartid genom att öka ISO-känsligheten. Men var medveten om att högre ISO-känslighet kan orsaka brus i bilden. Om du fotar nattvyer genom att hålla kameran utan stativ är dessutom läget "Handhållet skymningsläge" i Motivval effektivt.

Slutartid: 0,5 sek.

Eftersom fotot ovan togs med en lång slutartid blev bilden oskarp på grund av kameraskakningar. Om du fotar ett motiv som rör sig ska du också hålla koll på oskärpa som orsakas av motivets rörelser, förutom kameraskakningar. Om antingen motivet eller kameran rör sig blir bilden oskarp och bilden blir otydlig.

S-läge (slutarprioritetsläge)

I S-läget (slutarprioritetsläge) kan du ställa in slutartiden som du vill. I det läget ställer kameran automatiskt in bländaren (f-tal) och ISO-känslighet för att ta ett välexponerat foto.
Det läget passar bra när du vill ta en bild där du fryser motivets rörelse eller vill fota strilande vatten eller ljus.