Autofokusläge (AF)

Autofokus (AF) är en funktion i kameran som fokuserar på ett objekt automatiskt. De flesta allmänna digitalkameror har den funktionen. Det finns flera olika AF-metoder, och de metoder som är tillgängliga är olika beroende på kameramodell. Använd olika metoder utifrån den scen eller det motiv du ska fota. I de automatiska fotolägena som "Intelligent Auto" eller "Motivval" är AF-läget fast och går inte att ändra.

Autofokusmetoder

I det har avsnittet får du läsa om AF-metoderna i α-serien.
Två huvudsakliga AF-metoder är AF-S och AF-C, och de har olika fokuseringshantering när slutarknappen trycks ned halvvägs.

AF-S (Autofokus för enstaka bilder)

Autofokus fungerar när du trycker ned slutarknappen halvvägs. När motivet är i fokus låser sig fokuseringen.
Det passar för att fota icke-rörliga motiv som landskap eller snapshots.

AF-C (Kontinuerlig autofokus)

Autofokus fortsätter att fungera och fortsätter att justera skärpan när du trycker ned slutarknappen halvvägs och håller ned den.
Det passar för att fota rörliga motiv som sport eller tåg.

AF-A (Automatisk autofokus)

Det här AF-läget finns bara i kameror med A-fattning. När du trycker ned slutarknappen halvvägs identifierar kameran automatiskt om motivet rör sig eller inte, och växlar AF-läge mellan AF-S och AF-C därefter.
Använd det här läget när du fotar flera motiv samtidigt eller när du vill undvika att växla AF-läge manuellt.

Manuell skärpa (MF)

Manuell skärpa (MF) är en funktion som låter fotografen justera skärpan manuellt istället för att kameran gör det.
Trots att fotografering med autofokus (AF) är vanligare i digitalkameror är MF effektivt när det är svårt att ställa in skärpan med autofokus, som vid makrofotografering.
I MF kan du justera fokuspunkten genom att vrida på "fokusringen" på objektivet. Läs i användarhandboken till kameran om du vill veta mer om hur du växlar till MF-läget eller detaljerade funktioner.

Ovan ser du SEL1855-objektivet som medföljer NEX-F3, och det röda partiet är fokusringen. När kameran är inställd på MF-läge kan du justera skärpan manuellt genom att vrida på fokusringen.

Objektiv: SAL50M28/Brännvidd: 50 mm/F-tal: 4,0

Fotot ovan togs med makroobjektivet "SAL50M28." Vattendroppen längst fram till vänster är i fokus, och förgrunden och bakgrunden är i oskärpa. När du behöver justera skärpan exakt på en liten yta som i exemplet, är det bäst att använda MF. MF är också användbart när kameran inte lyckas hitta din önskade fokuspunkt med autofokus.

Fokusförstorare och MF Assist

När du ställer in skärpan manuellt (MF) kan du kontrollera om motivet är i fokus med hjälp av fokusförstoraren och MF Assist. Om de här funktionerna finns på din kamera och hur omfattande de är beror på vilken kameramodell du använder. På vissa modeller finns bara den ena av funktionerna. Oavsett vilken funktion du har tillgång till kan du använda den till att förstora den del av motivet som du vill ska vara i fokus. Då blir det lättare att ställa in skärpan exakt.
I kamerans handbok kan du se vilka funktioner som finns på din kamera och hur du använder dem.

[Fokusförstoraren] som den ser ut på α55. Området inom den orange ramen förstoras.

Välj 4,8× eller 9,5× förstoring.

Om du tilldelar både fokusförstoraren och MF Assist till knappar eller anpassningsbara tangenter kan du ställa in fokusförstorarens fokuseringstid på [Infinite]. Det är praktiskt vid makrofotografering eller när du fotograferar natthimlen och använder stativ.

Makrofotografering med inställning av skärpan med hjälp av MF Assist (på kameran NEX-7)