การเปิดช่องรับแสงและการชดเชยแสง

การเปิดช่องรับแสงคือปริมาณของแสงที่จะเข้ามาในกล้องเมื่อคุณถ่ายภาพ ปริมาณของแสงถูกกำหนดโดยช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ การรวมทั้งสองอย่างเข้ากับความไวแสง ISO คือการกำหนดความสว่างของภาพถ่าย

ในโหมดการถ่ายภาพอัตโนมัติ และโหมด P/A/S ฟังก์ชันการเปิดช่องรับแสงอัตโนมัติ (AE) จะถูกเปิดใช้งาน กล้องจะเลือกการเปิดช่องรับแสงและตั้งค่าช่องรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง ISO ตาม การใช้ฟังก์ชัน AE คุณจะสามารถถ่ายภาพด้วยความสว่างพอเหมาะโดยอัตโนมัติ ซึ่งกล้องจะจัดการให้

อย่างไรก็ตาม ตามแต่สถานการณ์ต่างๆ ความสว่างที่เหมาะสมที่กล้องเลือกอาจแตกต่างจากที่คุณคาดหวัง ในภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยฟังก์ชัน AE ด้านล่าง การเปิดช่องรับแสงขึ้นอยู่กับความสว่างที่อยู่ระดับกลางระหว่างเมฆที่สว่างกับตึกที่มืดทึบ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเน้นก้อนเมฆอันสูงเด่น ใช้ภาพมืดจะดูดีกว่า ในทางกลับกัน หากคุณต้องการให้มองเห็นตึกชัดเจนมากขึ้น ยิ่งสว่างก็ยิ่งดี

การชดเชยแสง +0.7 การชดเชยแสง 0 การชดเชยแสง -0.7

ในกรณีนี้แนะนำให้ใช้การชดเชยแสง
การชดเชยแสงคือการปรับการเปิดรับแสงที่กล้องเลือกให้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ใกล้เคียงกับความสว่างที่คุณต้องการ ดังตัวอย่างด้านบน ความสว่างที่เหมาะสมของภาพถ่ายจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับฉากและความชอบส่วนตัว หากคุณต้องการให้ภาพสว่างมากขึ้น ปรับให้ไปด้าน + หากต้องการให้ภาพมืดขึ้น ปรับให้ไปด้าน -
ด้วยกล้องดิจิตอล คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทันที ณ เวลาที่ถ่ายภาพ การชดเชยแสงแบบบ่อยๆ เพื่อให้ได้ความสว่างที่คุณต้องการ