ช่องรับแสง (เลข F) และโหมด A

ช่องรับแสงเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้สำหรับปรับปริมาณของแสงที่จะเข้ามาในเลนส์ ดังที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง ช่องรับแสงติดตั้งอยู่ด้านในของเลนส์ และเป็นตัวปรับปริมาณของแสงที่จะเข้ามา โดยปรับขนาดของรูรับแสง

F1.8 F16

ปริมาณของแสงที่จะเข้ามาในกล้องจะขึ้นอยู่กับขนาดของช่องรับแสงซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น เลข F เลข F มีค่ามาตรฐานตายตัว เช่น F2, F2.8, F4, F5.6 และ F8 หาก เลข F สูงขึ้น ช่องรับแสงจะปิดมากขึ้นและมีแสงผ่านเลนส์มาได้น้อย หาก เลข F ต่ำลง ช่องรับแสงจะเปิดมากขึ้นและมีแสงผ่านเลนส์มาได้มาก ตัวอย่างเช่น หากช่องรับแสงเปลี่ยนจาก F8 เป็น F5.6 ปริมาณแสงจะเพิ่มเป็นเท่าตัว ดังนั้น ถึงแม้ความเร็วชัตเตอร์จะเร็วขึ้นเป็นเท่าตัว แสงที่ผ่านเข้ามาในกล้องก็จะมีปริมาณเท่าเดิมตราบเท่าที่ไม่มีการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ

ช่องรับแสงยังมีผลต่อพื้นที่ในโฟกัส หรือพื้นที่พร่ามัวในภาพถ่ายอีกด้วย
ภาพต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบปริมาณของการพร่ามัวที่สัมพันธ์กับช่องรับแสง คุณจะเห็นว่าฉากหน้าและฉากหลังจะพร่ามัวมากขึ้นหากเลข F น้อยลง

โดยทั่วไป เลข F ยิ่งน้อย แสงจะยิ่งผ่านเข้ามาในกล้องได้มาก และเกิดเอฟเฟกต์พร่ามัวให้คุณได้เพลิดเพลินมากขึ้น เลนส์แต่ละเลนส์จะมีเลข F ต่ำสุดแตกต่างกัน และนี่เรียกว่า "ช่องรับแสงสูงสุด" ของเลนส์ ในการตรวจสอบช่องรับแสงสูงสุดของเลนส์ โปรดดูที่ข้อมูลจำเพาะของเลนส์ หรือดูค่าที่พิมพ์อยู่บนเลนส์ดังภาพด้านล่าง
เลนส์ที่มีเลข F ต่ำมักจะเรียกว่า "เลนส์เร็ว"

โหมด A (โหมดกำหนดค่าช่องรับแสง)

โหมด A (โหมดกำหนดค่าช่องรับแสง) คือโหมดที่ให้คุณกำหนดเลข F ได้ตามใจชอบ ด้วยการทำงานลักษณะนี้ กล้องจะตั้งความเร็วชัตเตอร์และความไวแสง ISO อัตโนมัติ เพื่อถ่ายภาพที่มีปริมาณแสงพอดีๆ
โหมดนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพแบบพร่ามัวทั้งฉากหลังและฉากหน้า โดยโฟกัสไปที่วัตถุหลักเพียงอย่างเดียว หรือเมื่อคุณต้องการภาพทิวทัศน์ที่ชัดเจน โดยโฟกัสเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ฉากหน้าถึงฉากหลัง

ถ่ายภาพด้วย F1.4 เพื่อให้ฉากหลังพร่ามัว ถ่ายด้วย F11 เพื่อถ่ายภาพทั้งภาพให้ชัดเจนทั้งหมดรวมถึงฉากหลังด้วย

เมื่อเลข F มากขึ้น รูที่จะปล่อยให้แสงเข้ามาในกล้องจะเล็กลง ดังนั้น ความเร็วชัตเตอร์จะลดลง ซึ่งอาจทำให้ภาพเบลอเนื่องจากกล้องสั่น หากเป็นเช่นนี้ ลองถ่ายภาพด้วยเลข F ต่ำๆ อีกครั้ง