โหมดขับเคลื่อน

ด้วยโหมดขับเคลื่อน คุณสามารถเลือกตัวเลือกการถ่ายภาพ เช่น "การถ่ายภาพต่อเนื่อง" หรือ "ตั้งเวลาบันทึกภาพ" ได้ โดยโหมดที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละรุ่น หัวข้อนี้จะอธิบายโหมดขับเคลื่อนที่มักมีอยู่ในกล้อง α เกือบทุกรุ่น

การถ่ายเดี่ยว

โหมดนี้เป็นโหมดการถ่ายภาพธรรมดา เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์จะถ่ายภาพหนึ่งภาพ
(หากมีการถ่ายภาพแบบจัดองค์ประกอบในโหมดอัตโนมัติพิเศษ อาจมีการปล่อยชัตเตอร์มากกว่าหนึ่งครั้งในการถ่ายภาพครั้งเดียว)

การถ่ายภาพต่อเนื่อง

จะมีการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะกดปุ่มชัตเตอร์และกดค้างไว้ คุณสามารถเลือกความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องได้ โดยขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละรุ่น

ตั้งเวลาบันทึกภาพ

จะมีการถ่ายภาพตามเวลาที่ตั้งไว้ที่ 10 หรือ 2 วินาทีกลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ การตั้งเวลาบันทึกภาพที่ 10 วินาที นั้นมีประโยชน์มากสำหรับเผื่อเวลาให้ช่างภาพได้เข้ามาอยู่ในเฟรมด้วย และการตั้งเวลาบันทึกภาพที่ 2 วินาที ก็ช่วยลดการสั่นของกล้องขณะถ่ายภาพได้ เช่น การถ่ายภาพทิวทัศน์ตอนกลางคืนโดยใช้ขาตั้งกล้อง

อุปกรณ์ควบคุมรีโมท

โหมดนี้เคยใช้คู่กับอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สายที่ขายแยกต่างหาก

หากกล้องของคุณมีโหมดขับเคลื่อนอื่น โปรดอ่านวิธีการใช้งานหรือคู่มือนั้นๆ