• Samouczki
ZV-1

Zawierają informacje dotyczące wygodnych funkcji, sposobów użytkowania oraz przykładowe ustawienia. Z samouczków należy korzystać w przypadku konfigurowania aparatu.

Funkcje aparatu i instrukcje

Ustawianie ostrości (fotografowanie)Ustawianie ostrości na twarzy lub oczach osoby

[Ust. AF Twarz/Oczy], [AF priorytet oczu], [Wybierz p/l oko]


Ustawianie ostrości na oczach zwierzęcia

[Ust. AF Twarz/Oczy], [AF priorytet oczu]

Tryb rejestrowania

Przełączanie trybu ekspozycji

Przycisk MODE (Tryb)

ISO

Zoom

Korzystanie z zoomu (innego niż zoom optyczny)

[Wyraźny zoom obr.]/[Zoom cyfrowy]

Nagrywanie wideo blogów

Fotografowanie z interwałem

Tworzenie filmów poklatkowych

[F. fotogr. z inter.], [Montaż filmu poklatkowego]

Autoportret

Funkcje dostępne przy obsłudze dotykowej

Filmowanie

Uwaga: Na tej stronie internetowej podano jedynie przykładowe zdjęcia. Nie są to rzeczywiste zdjęcia zrobione opisywanym aparatem.