Zawierają informacje dotyczące wygodnych funkcji, sposobów użytkowania oraz przykładowe ustawienia. Z samouczków należy korzystać w przypadku konfigurowania aparatu.

Przygotowanie i czynności podstawowe

Funkcje aparatu i instrukcje

Tryb rejestrowania

ISO

Zoom

Zoom

[Zakres Zoom]

Nagrywanie wideo blogów

Fotografowanie z interwałem

Tworzenie filmów poklatkowych

[F. fotogr. z inter.]

Znak ujęcia

Funkcje dostępne przy obsłudze dotykowej

Określanie miejsca, w którym ostrość ma być ustawiana dotykowo

[Ostr. dotykiem]

(Filmowanie)

(Rejestrowanie zdjęć)

Korzystanie z funkcji dotykowych w celu wybrania obiektu, który ma być śledzony

[Śl.ur. przez dot.]

(Filmowanie)

(Rejestrowanie zdjęć)

Automatyczne ustawianie ostrości w punkcie dotknięcia

[Zdj. dotykowe]

(Rejestrowanie zdjęć)

Creators' App