Zawierają informacje dotyczące wygodnych funkcji, sposobów użytkowania oraz przykładowe ustawienia. Z samouczków należy korzystać w przypadku konfigurowania aparatu.

Funkcje aparatu i instrukcje

Ustawianie ostrości (fotografowanie)Ustawianie ostrości na twarzy lub oczach osoby

[Ust. AF Twarz/Oczy], [AF priorytet oczu]


Ustawianie ostrości na oczach zwierzęcia

[Ust. AF Twarz/Oczy], [AF priorytet oczu]

Tryb rejestrowania

ISO

Balans bieli

Zoom

Korzystanie z zoomu (innego niż zoom optyczny)

[Wł.: Wyr. zoom obr.], [Wł.: Zoom cyfrowy]

Fotografowanie z interwałem

Tworzenie filmów poklatkowych

[F. fotogr. z inter.]

Autoportret

Funkcje dostępne przy obsłudze dotykowej

Dostosowywanie ustawień do własnych potrzeb

Filmowanie