ILCE-7M4

Przedstawiamy przykłady wygodnej obsługi i konfigurowania w przypadku niektórych funkcji aparatu.

Przy rejestrowaniu obrazów można korzystać z tych wskazówek.

Funkcje aparatu i instrukcje

ILCE-7M4: Informacje o zgodności

Informacje na temat obiektywów i akcesoriów zgodnych z opisywanym aparatem