loading

SONY

Máy sạc USB

 Máy ảnh có thể hoạt động bằng nguồn cấp từ Bộ sạc USB di động.

pagetop