SONY

HVL-F60M - NEX-VG10 |相容性資訊

NEX-VG10

安裝 OK *21
ADI 閃燈測光
連拍 OK
P-TTL 閃燈測光 OK
自動變焦 OK
閃光範圍顯示 OK
高速同步 (HSS)
光控制無線遙控 HSS
光控制無線遙控閃光燈
光控制無線控制器
光控制無線光比 控制器
光控制無線光比 遙控
緩慢同步 OK
類比 OK
多重閃光 OK
手動閃光 OK
AF 輔助燈
為影像感測器大小優化的自動變焦控制 OK
利用色溫資訊自動調整白平衡 OK
減少紅眼 OK
閃光補償
FEL 鎖

*21  若要接上,則需配件隨附的轉接環,或 ADP-AMA 熱靴轉接器 (需另購)。