SONY

Informacje o zgodności funkcji

Wybierz funkcję.

Kompensacja zmiany kąta widzenia

Ta funkcja koryguje zjawisko polegające na zmianie kąta widzenia w zależności od odległości ogniskowania podczas nagrywania filmu.
Z funkcji kompensacji zmiany kąta widzenia można korzystać w przypadku aparatów i obiektywów, które obsługują tę funkcję.
(Informacje na temat ustawień kompensacji zmiany kąta widzenia można znaleźć w sekcji „Kompensacja obiektywu” w przewodniku pomocniczym aparatu)

Poniżej można sprawdzić, które aparaty i obiektywy obsługują kompensację zmiany kąta widzenia.
(Niektóre wyświetlone produkty mogą być niedostępne w zależności od kraju lub regionu)

 • ILCE-1

  • Funkcja ta jest dostępna po aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu do wersji 2.00 lub nowszej.
 • ILCE-9M3

 • ILCE-7SM3

  • Funkcja ta jest dostępna po aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu do wersji 3.00 lub nowszej.
 • ILCE-7RM5

 • ILCE-7CR

 • ILCE-7CM2

 • ILCE-7M4

 • ILCE-6700

 • ZV-E1

 • ILME-FX6

  • Funkcja ta jest dostępna po aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu do wersji 2.00 lub nowszej.
 • ILME-FX30

 • ILME-FX3

  • Funkcja ta jest dostępna po aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu do wersji 3.00 lub nowszej.
 • ILME-FR7

 • MPC-2610

 • ILX-LR1

pagetop