loading Now Loading..
loading Now Loading..

SONY

ILCE-6600

ILCE-6600

Thông tin tương thích

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

A-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

Konica Minolta

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Ống kính có tiêu cự cố định


Ống kính macro


Ống kính zoom


Bộ chuyển đổi

Tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, một số sản phẩm hiển thị có thể không có sẵn.