loading Now Loading..
loading Now Loading..

SONY

SEL24105G

SEL24105G

Thông tin tương thích

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

ILCE-


NEX-


Máy ảnh kiểu ống kính rời


NEX-VG

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionsTương thích, nhưng có giới hạn

Máy ảnh chuyên nghiệp

Tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, một số sản phẩm hiển thị có thể không có sẵn.