SONY

ILCA-99M2 - AF 35-105/3.5-4.5 |Informacje o zgodności

AF 35-105/3.5-4.5

  • Skuteczność funkcji Anti-Shake maleje w trybie makro przy korzystaniu z przełącznika makro.
  • Funkcja Lens Comp [Kompensacja obiektywu] nie działa.
  • Zależnie od warunków fotografowania jasność zdjęcia może nie być równomierna. Dla funkcji Front Curtain Shutter [Pierwsza kurtyna migawki] ustawić wartość Off [Wył.].
  • Podczas nagrywania filmu z użyciem autofokusu dźwięk pracy obiektywu może się również nagrać.
  • Specjalny czujnik punktów AF z detekcją fazy działa tylko w przypadku 61 punktów.
  • Hybrydowy AF z detekcją fazy nie jest obsługiwany.