SONY

ILCA-99M2 - 2x TELE CONVERTER APO |Informacje o zgodności

2x TELE CONVERTER APO

  • Funkcja Lens Comp [Kompensacja obiektywu] nie działa.
  • Zależnie od warunków fotografowania jasność zdjęcia może nie być równomierna. Dla funkcji Front Curtain Shutter [Pierwsza kurtyna migawki] ustawić wartość Off [Wył.].
  • Hybrydowy AF z detekcją fazy nie jest obsługiwany.