SONY

ILCA-99M2 - High Speed AF APO 200/2.8 G |Informacje o zgodności

High Speed AF APO 200/2.8 G

  • Skuteczność funkcji Anti-Shake maleje w przypadku, gdy zakres ostrości jest ograniczony do skończonych odległości, tj. w sytuacji, gdy ostrość nie osiąga nieskończoności. Zaleca się stosowanie przy ustawieniu ogranicznika odległości ogniskowania w pozycji FULL. * Ogranicznik odległości ogniskowania: funkcja ograniczająca zakres ruchu pierścienia ostrości.
  • Funkcja Lens Comp [Kompensacja obiektywu] nie działa.
  • Zależnie od warunków fotografowania jasność zdjęcia może nie być równomierna. Dla funkcji Front Curtain Shutter [Pierwsza kurtyna migawki] ustawić wartość Off [Wył.].
  • Podczas nagrywania filmu z użyciem autofokusu dźwięk pracy obiektywu może się również nagrać.
  • Kompensacja drgań jest dostępna w przypadku 3 osi (tzw. kąty RPY) za pomocą funkcji SteadyShot INSIDE.
  • Hybrydowy AF z detekcją fazy nie jest obsługiwany.