SONY

ILCA-99M2 - AF 24-85/3.5-4.5 |Informacje o zgodności

AF 24-85/3.5-4.5

  • Funkcja Lens Comp [Kompensacja obiektywu] nie działa.
  • Zależnie od warunków fotografowania jasność zdjęcia może nie być równomierna. Dla funkcji Front Curtain Shutter [Pierwsza kurtyna migawki] ustawić wartość Off [Wył.].
  • Podczas nagrywania filmu z użyciem autofokusu dźwięk pracy obiektywu może się również nagrać.
  • Kompensacja drgań jest dostępna w przypadku 3 osi (tzw. kąty RPY) za pomocą funkcji SteadyShot INSIDE.
  • Specjalny czujnik punktów AF z detekcją fazy działa tylko w przypadku 61 punktów.
  • Hybrydowy AF z detekcją fazy nie jest obsługiwany.