SONY

ILCA-99M2 - STF135/2.8 [T4.5] |Informacje o zgodności

STF135/2.8 [T4.5]

  • Ten obiektyw jest przeznaczony do ręcznego ustawiania ostrości.
  • Przesłona otwiera się i blokuje, gdy dla ustawienia przysłony wybrano pozycję A podczas nagrywania filmu.
  • Funkcja Lens Comp [Kompensacja obiektywu] nie działa.
  • Zależnie od warunków fotografowania jasność zdjęcia może nie być równomierna. Dla funkcji Front Curtain Shutter [Pierwsza kurtyna migawki] ustawić wartość Off [Wył.].