SONY

ILCA-99M2 - 2x TELE CONVERTER APO (D) |Informacje o zgodności

2x TELE CONVERTER APO (D)

  • Funkcja Lens Comp [Kompensacja obiektywu] nie działa.
  • Zależnie od warunków fotografowania jasność zdjęcia może nie być równomierna. Dla funkcji Front Curtain Shutter [Pierwsza kurtyna migawki] ustawić wartość Off [Wył.].
  • Nie możemy zagwarantować wydajnej pracy hybrydowego systemu AF z detekcją fazy.