SONY

SAL500F80

500mm F8 Reflex

LA-EA5

 • Det går inte att välja lokal fokusram förutom mittläge (Spot AF-ram).
 • Finns med adapter.
 • Funktionen Lens Comp [objektivkompensation] fungerar inte.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • I lägena S (prioriterad slutartid) och M (manuellt) kan slutartiden och bländaren justeras under filminspelning.
 • Pekskärmsslutaren fungerar inte.
 • Skakkompensering finns med 3 axlar (roll/gir/tipp) genom SteadyShot INSIDE.
 • För att det ska gå att använda autofokus måste systemprogramvaran uppdateras till Ver. 1.10 eller senare.
 • Även om det går att använda autofokus kan det ibland vara svårt att ställa in skärpan på motivet automatiskt, t.ex. vid tagning av mörka scener, eller när motivet är i kanten av bilden, eller när motivet är väldigt oskarpt till att börja med.
 • Vid kontinuerlig tagning i Hi+-, Hi- eller Mid-läget med skärpeläget inställt på AF-C följer inte skärpan motivet. För att det ska gå att använda AF-följning vid kontinuerlig tagning i Hi+-, Hi- eller Mid-läget måste systemprogramvaran uppdateras till Ver. 1.10 eller senare.
 • Vid kontinuerlig tagning i Hi+-, Hi- eller Mid-läget med skärpeläget inställt på AF-C kan det hända att den kontinuerliga tagningshastigheten sjunker.

LA-EA4

 • Det går inte att välja lokal fokusram förutom mittläge (Spot AF-ram).
 • Finns med adapter.
 • Funktionen Lens Comp [objektivkompensation] fungerar inte.
 • När du spelar in film med autofokus kan det hända att ljudet från objektivets rörelser också spelas in.
 • Funktionen Focal Plane Phase Detection AF [fassökande autofokus] fungerar inte.
 • EYE AF-funktionen fungerar inte.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • Om du använder manuellt fokus (MF) i något av lägena S (prioriterad slutartid) eller M (manuellt) kan slutartiden och bländaren justeras under filminspelning.
 • Det går inte att använda pekskärmsslutaren eller justera autofokus på pekskärmen.
 • Skakkompensering finns med 3 axlar (roll/gir/tipp) genom SteadyShot INSIDE.

LA-EA3

 • Autofokus kan inte användas.
 • Finns med adapter.
 • Funktionen Lens Comp [objektivkompensation] fungerar inte.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • I lägena S (prioriterad slutartid) och M (manuellt) kan slutartiden och bländaren justeras under filminspelning.
 • Pekskärmsslutaren fungerar inte.
 • Skakkompensering finns med 3 axlar (roll/gir/tipp) genom SteadyShot INSIDE.
 • Vid kontinuerlig tagning i Hi+-, Hi- eller Mid-läget med skärpeläget inställt på AF-C kan det hända att den kontinuerliga tagningshastigheten sjunker.

LA-EA2

 • Det går inte att välja lokal fokusram förutom mittläge (Spot AF-ram).
 • Finns med adapter.
 • Funktionen Lens Comp [objektivkompensation] fungerar inte.
 • När du spelar in film med autofokus kan det hända att ljudet från objektivets rörelser också spelas in.
 • Funktionen Focal Plane Phase Detection AF [fassökande autofokus] fungerar inte.
 • EYE AF-funktionen fungerar inte.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • Om du använder manuellt fokus (MF) i något av lägena S (prioriterad slutartid) eller M (manuellt) kan slutartiden och bländaren justeras under filminspelning.
 • Det går inte att använda pekskärmsslutaren eller justera autofokus på pekskärmen.
 • Skakkompensering finns med 3 axlar (roll/gir/tipp) genom SteadyShot INSIDE.

LA-EA1

 • Autofokus kan inte användas.
 • Finns med adapter.
 • Funktionen Lens Comp [objektivkompensation] fungerar inte.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • I lägena S (prioriterad slutartid) och M (manuellt) kan slutartiden och bländaren justeras under filminspelning.
 • Pekskärmsslutaren fungerar inte.
 • Skakkompensering finns med 3 axlar (roll/gir/tipp) genom SteadyShot INSIDE.