SONY

ILCE-7M4 - SEL2470Z |Informacje o zgodności

SEL2470Z

Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS
sample: SEL2470Z
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].