SONY

ILCE-7M4 - SEL2860 |Informacje o zgodności

SEL2860

FE 28-60mm F4-5.6
sample: SEL2860
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].