SONY

ILCE-7RM3A - SEL100400GM |Thông tin tương thích

SEL100400GM

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

sample: SEL100400GM

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Bạn không thể sử dụng Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu (Focal plane phase-detection AF), vì vậy chức năng AF theo tương phản sẽ hoạt động.