SONY

ILCE-7RM3A - SEL200600G |Thông tin tương thích

SEL200600G

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

sample: SEL200600G

SEL14TC

  • Bạn không thể sử dụng Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu (Focal plane phase-detection AF) cho các tiêu cự có giá trị khẩu độ tối đa là F9 hoặc cao hơn, vì vậy chức năng AF theo tương phản sẽ hoạt động.

SEL20TC

  • Bạn không thể sử dụng Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu (Focal plane phase-detection AF), vì vậy chức năng AF theo tương phản sẽ hoạt động.