SONY

ILME-FX3 - SEL28F20 |Thông tin tương thích

SEL28F20

FE 28mm F2

sample: SEL28F20