SONY

MPC-2610 - SEL11F18 |Informacje o zgodności

SEL11F18

E 11mm F1.8
sample: SEL11F18
  • Kąt widzenia ulegnie zwężeniu w celu dopasowania do formatu APS-C.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].