SONY

MPC-2610 - SEL15F14G |Informacje o zgodności

SEL15F14G

E 15mm F1.4 G
sample: SEL15F14G
  • Kąt widzenia ulegnie zwężeniu w celu dopasowania do formatu APS-C.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].