SONY

MPC-2610 - SEL1625G |Informacje o zgodności

SEL1625G

FE 16-25mm F2.8 G
sample: SEL1625G
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].