SONY

MPC-2610 - SEL1655G |Informacje o zgodności

SEL1655G

E 16-55mm F2.8 G
sample: SEL1655G
  • Kąt widzenia ulegnie zwężeniu w celu dopasowania do formatu APS-C.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].