SONY

MPC-2610 - SEL18135 |Informacje o zgodności

SEL18135

E 18-135 mm F3.5-5.6 OSS
sample: SEL18135
  • Kąt widzenia ulegnie zwężeniu w celu dopasowania do formatu APS-C.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].