SONY

MPC-2610 - SEL1850 |Informacje o zgodności

SEL1850

18-50mm F4-5.6
  • Kąt widzenia ulegnie zwężeniu w celu dopasowania do formatu APS-C.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].
  • Pierścień ręcznego ustawiania ostrości jest niedostępny.