SONY

MPC-2610 - SEL2070G |Informacje o zgodności

SEL2070G

FE 20-70mm F4 G
sample: SEL2070G
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].