SONY

MPC-2610 - SEL2450G |Informacje o zgodności

SEL2450G

FE 24-50mm F2.8 G
sample: SEL2450G
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].