SONY

MPC-2610 - SEL2470Z |Informacje o zgodności

SEL2470Z

Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS
sample: SEL2470Z
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].
  • W zależności od kombinacji z formatem zapisu, podczas nagrywania filmów w zwolnionym lub szybkim tempie może występować górne ograniczenie szybkości klatek.