SONY

MPC-2610 - SEL24F28G |Informacje o zgodności

SEL24F28G

FE 24mm F2.8 G
sample: SEL24F28G
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].