SONY

MPC-2610 - SEL28F20 |Informacje o zgodności

SEL28F20

FE 28mm F2
sample: SEL28F20
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].