SONY

MPC-2610 - SEL40F25G |Informacje o zgodności

SEL40F25G

FE 40mm F2.5 G
sample: SEL40F25G
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].