SONY

MPC-2610 - SEL50F25G |Informacje o zgodności

SEL50F25G

FE 50mm F2.5 G
sample: SEL50F25G
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].