SONY

MPC-2610 - SEL55F18Z |Informacje o zgodności

SEL55F18Z

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA
sample: SEL55F18Z
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].