SONY

MPC-2610 - SEL70350G |Informacje o zgodności

SEL70350G

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
sample: SEL70350G
  • Kąt widzenia ulegnie zwężeniu w celu dopasowania do formatu APS-C.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].