SONY

MPC-2610 - SELP1020G |Informacje o zgodności

SELP1020G

E PZ 10-20mm F4 G
sample: SELP1020G
  • Kąt widzenia ulegnie zwężeniu w celu dopasowania do formatu APS-C.
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].