SONY

MPC-2610 - SELP1635G |Informacje o zgodności

SELP1635G

FE PZ 16-35mm F4 G
sample: SELP1635G
  • Ustawienie funkcji Lens Comp.: Distortion [Zakłócenie kompensacji obiektywu] będzie miało wartość Auto [Automatyczne].